ترانه سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

ترانه: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا بداند کشور عزیزمان ایران دست به هر کاری می‌زند / موسویان

سید حسین موسویان، در یادداشتی خواندنی جهت رویترز پیامدهای “عکس بازی نتانیاهو، اوضاع سیاسی کشور عزیزمان ایران و آینده منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

آمریکا بداند کشور عزیزمان ایران دست به هر کاری می‌زند / موسویان

موسویان: آمریکا بداند کشور عزیزمان ایران دست به هر کاری می زند

عبارات مهم : ایران

سید حسین موسویان، در یادداشتی خواندنی جهت رویترز پیامدهای “عکس بازی نتانیاهو، اوضاع سیاسی کشور عزیزمان ایران و آینده منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرآنلاین، سیدحسین موسویان، عضو تیم پیشین هسته ای کشور عزیزمان ایران و معاون اسبق در کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی در این یادداشت نوشته است:

آمریکا بداند کشور عزیزمان ایران دست به هر کاری می‌زند / موسویان

نتانیاهو دریک شو تبلیغاتی کشور عزیزمان ایران را به دوروغگویی متهم و با ارائه تعدادی فایلو سی ی مدعی شد که بعد از برجام ، کشور عزیزمان ایران برنامه هسته ای خود را مخفیانهتوسعه داده است.

ظریف وزیر خارجه کشور عزیزمان ایران راجع به ادعاهای نتانیاهو در تویئتی نوشت: “پسربچه ای که نمی تواند از چوپان دروغ گو بودن دست بکشد، باز هم می خواهد طبق عادتش عمل کند”.

سید حسین موسویان، در یادداشتی خواندنی جهت رویترز پیامدهای “عکس بازی نتانیاهو، اوضاع سیاسی کشور عزیزمان ایران و آینده منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

همانطور که من در کتاب هسته ای خود مستند کرده ام، مقامات اسراییل ازسال ۱۹۹۲ تاکنون تلاش کرده اند جامعه جهانی را قانع کنند که کشور عزیزمان ایران دنبال بمب هسته ای است تا بدینوسیله واقعیت وجود صدها بمب اتمی در اسرائیل را کتمان کنند.

نمایش تبلیغاتی این مقام اسراییلی در مقطع بسیار حساب شده است ای صورت گرفت لیکن چند روز دیگر ترامپ ریئس جمهور آمریکا قرار است در مورد خروج از برجام تصمیم بگیرد.

درهرصورت نتانیاهو در شوی تبلیغاتی خود نتوانست هیچ مدرکی در مورد نقض برجام به وسیله کشور عزیزمان ایران ارائه کند و ادعاهایش مربوط به گذشته فعالیتهای هسته ای کشور عزیزمان ایران بود.

آمریکا بداند کشور عزیزمان ایران دست به هر کاری می‌زند / موسویان

اجرای کامل تعهدات کشور عزیزمان ایران در برجام بارها به وسیله آژانس بین المللی انرژی اتمی وحتی مقامات امنیتی آمریکا تایید شده است هست. لذا تلاش نتانیاهو جهت زمینه سازی خروج ترامپ از برجام بود.

در طول پانزده ماه گذشته، ترامپ در اجرای تعهدات برجامی امریکا کوتاهی کرده، مانع برطرف تحریم های مربوطه شده است و از سایر کشورها خواسته با کشور عزیزمان ایران همکاری اقتصادی نداشته باشند.

سید حسین موسویان، در یادداشتی خواندنی جهت رویترز پیامدهای “عکس بازی نتانیاهو، اوضاع سیاسی کشور عزیزمان ایران و آینده منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

سیاستهای ترامپ برمبنای این تصور است که ازطریق اعمال فشار، کشور عزیزمان ایران را تسلیم خواسته های خود خواهد کرد.

سابقه روابط کشور عزیزمان ایران و امریکا نشان می دهد که کشور عزیزمان ایران تسلیم فشارهای آمریکا نمی شود. تجربیات دست اول من از سوابق کاری گذشته به عنوان مسئول کمیته سیاست خارجی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و سخنگوی پرونده هسته ای کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که کشور عزیزمان ایران در برابر فشارهای امریکا دست به هر کاری میزند تا دست برتر پیدا کند.

آمریکا بداند کشور عزیزمان ایران دست به هر کاری می‌زند / موسویان

شیوه رهبران کشور عزیزمان ایران این است که درمقابل فشار، با انعطاف ناپذیری و سرسختی تصویر العمل نشان می دهند. تجربه گذشته مذاکرات هسته ای نشان داد در برابر مخالفت امریکا با حق غنی سازی، کشور عزیزمان ایران برنامه و توان هسته ای خود را توسعه داد. لذا کلید حل بحران هسته ای کشور عزیزمان ایران تحریم ها نبود بلکه پذیرش غنی سازی و تناوب سوخت کشور عزیزمان ایران بود که در حقیقت آمریکا تسلیم خط قرمز کشور عزیزمان ایران شد.

تجربه جنگ هشت ساله علیه کشور عزیزمان ایران هم همین واقعیت را نشان داد. باوجودی که همه قدرتهای جهانی و کشورهای عربی همسایه کشور عزیزمان ایران با تمام قدرت حتی با استفاده سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک، از تجاوز صدام به خاک کشور عزیزمان ایران حمایت کردند، با این وجود کشور عزیزمان ایران مقاومت کرد و تمامیت ارضی خود را حفظ کرد.

اگر ترامپ میخواهد ۲۲ اردیبهشت از برجام خارج شود، نباید با این گمان باشد که کشور عزیزمان ایران آسیب پذیر بوده و در تنگناست. علیرغم تصور بعضی در واشینگتن، شاخصه های اقتصاد کشور عزیزمان ایران نیرومند هست. تولید سرانه ناخالص ملی کشور عزیزمان ایران در سال گذشته ۱۱‎٪ بوده و قیمت فعلی نفت هم حدود ۷۰ دلار هست. از نظر سیاسی همم شارکت ۷۲‎٪ مردم کشور عزیزمان ایران درانتخابات اخیر ریاست جمهوری نشانه مهمی است.

مهم تر اینکه تظاهرات مخالف در چند ماه قبل در کشور عزیزمان ایران را باید در چهارچوب مسابقه های سیاسی داخلی نگریست. البته پرسشها اقتصادی مردم هم واقعی وهم جدی است که بخشی از آن به خاطر از بین بردن بعضی از سوبسیدها در روند اصلاحات ساختاری بودجه کشور و بخشی به خاطر عدم پایبندی امریکا در برطرف تحریم های برجامی است.

اما مهم درک این مطلب است که بروز بعضی اعتراضات مردمی در ایران، به معنی بحران و اغتشاش عمومی در کشور نیست. من خود در کشور عزیزمان ایران شاهد بودم که چند روز بعد از تظاهرات اعتراضی، تظاهرات حمایتی به مراتب بزرگ تر رخ داد که رسانه های غرب آن را پوشش ندادند.

با توان منطقه ای، روابط با اروپا و گسترش روابط استراتژیک با قدرتهای بلوک شرق، منزوی کردن کشور عزیزمان ایران دور از واقعیت هست. سفر های اخیر رییس جمهور کشور عزیزمان ایران به کشورهای هند و روسیه و ترکیه وعقد قراردادهای متعدد اقتصادی نیز مبین این حقیقت است.

ترامپ دچار یک اشتباه محاسبه استراتژیکی بزرگی خواهد شد اگر تصور کند که در برابر خروج امریکا از برجام، کشور عزیزمان ایران هیچ گزینه ای به جز متعهد ماندن به برجام نخواهد داشت. اجرای کامل برجام به وسیله کشور عزیزمان ایران جهت اعتماد سازی با جامعه جهانی را باید به حساب قدرت کشور عزیزمان ایران گذاشت و نه ضعف.

درصورت خروج امریکا، کشور عزیزمان ایران می تواند عنوان را از طریق کمیسیون یکسان با گروه ۱+۵ به شورای امنیت شرکت ملل کشانده و با اثبات عدم پایبندی، امریکا را منزوی کند. کشور عزیزمان ایران همچنین می تواند برنامه های هسته ای خود را توسعه دهد که در این صورت جامعه جهانی، امریکا را مقصر خواهد دانست. مورد نیاز به گفتن نیست که این سیاست ترامپ، مسیر شدت یافتن خطرناک خصومت با کشور عزیزمان ایران است.

نهایت ادامه سیاستگذاری فعلی ترامپ می تواند به جنگ ختم شود، وضعیتی که جهت آمریکا، کشور عزیزمان ایران و منطقه اسفناک خواهد بود، منطقه را بی ثبات ترخواهد کرد به خاص در زمانی که داعش در این منطقه در آستانه نابودی است.

اما ترامپ یک گزینه دیگر هم دارد که آن دیپلماسی است که درصورت کنارگذاشتن، سیاست زور و فشار می تواند موفق باشد. اگر ترامپ خواهان یک معامله بزرگ تر با کشور عزیزمان ایران هست، شرط اول آن اجرای بی کم و کاست برجام و شرط دوم آن تعامل براساس احترام است ونه سیاست تحقیر.

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | آمریکا | امریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz