ترانه سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

ترانه: سرگرمی سرگرمی کارت پستال روز پدر

گت بلاگز اخبار اجتماعی زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند (عکس)

۹ زن هندی که قربانی اسیدپاشی همسران یا اقوام نزدیک خود بودند با کمک یک طراح لباس مشهور هندی به عنوان مدل روی صحنه ظاهر شدند. طراحان این مراسم معتقدند این کار با

زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند (عکس)

زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند (عکس)

عبارات مهم : ایران

۹ زن هندی که قربانی اسیدپاشی همسران یا اقوام نزدیک خود بودند با کمک یک طراح لباس مشهور هندی به عنوان مدل روی صحنه ظاهر شدند. طراحان این مراسم معتقدند این کار باعث تقویت روحیه بازماندگان حملات اسیدپاشی و بازگشت سریع تر آن ها به زندگی عادی در هند می شود.

زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند (عکس)

۹ زن هندی که قربانی اسیدپاشی همسران یا اقوام نزدیک خود بودند با کمک یک طراح لباس مشهور هندی به عنوان مدل روی صحنه ظاهر شدند. طراحان این مراسم معتقدند این کار با

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | زندگی | بازگشت | قربانی | اسیدپاشی | زنان قربانی | اخبار اجتماعی

زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند (عکس)

زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz